Tijd voor een nieuwe poging

In het vorige bericht vertelde wij over onze zoektocht naar een nieuwe donor. Er heeft veel tegen gezeten, maar inmiddels is het gelukt! Sterker nog heel het proces is in een ontzettende stroomversnelling geraakt.

De match met de nieuwe donor is rond en afgelopen zondag is zij begonnen met de injecties. Onder begeleiding van Create IVF wordt de donor om de dag gezien voor een echo en zo nu en dan voor aanvullend onderzoek. De combinatie van onderzoeken maakt dat de groei van de eitjes gemonitord wordt en het proces waar nodig bijgestuurd kan worden. De combinatie van onderzoeken en medicatie is nodig om ervoor te zorgen dat onze donor meer eitjes heeft dan tijdens een natuurlijke cyclus. Voor alsnog verloopt het proces goed en naar verwachting zullen de eitjes ergens tussen 18 en 21 november worden gedoneerd.

Na de donatie worden alle bruikbare eitjes bevrucht met ons zaad dat nog ligt ingevroren bij de kliniek. Tijdens ons eerste traject waren er maar 6 eitjes die bevrucht konden worden, er is toen één bevrucht eitje uitgegroeid tot een embryo. Wij weten allemaal hoe dat is afgelopen dus laten wij hopen dat het deze keer positief uitpakt. Vijf dagen na de bevruchting worden de bevruchte eitjes die zijn uitgegroeid tot een embryo ingevroren en onderzocht. De lab uitslagen van het onderzoek worden rond 5 december verwacht.

Zodra de uitslagen bekend zijn en er ook daadwerkelijk een geschikt embryo is, begint de voorbereiding op de terugplaatsing bij onze draagster. In Nederland zal rond 5 december een echo gemaakt moeten worden van de baarmoeder. Een echo is nodig om te zien of het baarmoederslijmvlies de juiste dikte heeft. Om ervoor te zorgen dat de baarmoeder zich voorbereid op het embryo is onze draagster inmiddels gestart met oestrogeen. Als uit de echo blijkt dat de oestrogeen tabletten hun werk hebben gedaan, kan worden gestart met progesteron injecties. Als uit de echo blijkt dat het baarmoederslijmvlies dik genoeg is telt deze dag als dag 1, op dag 6 wordt het embryo bij Create IVF in Toronto ingebracht in de baarmoeder.

Als alles verloopt zoals de mensen van Create nu hebben gepland is de terugplaatsing rond 11 december. Super spannend allemaal, maar er is nog een probleem. Zoals beschreven moet er rond 5 december een echo worden gemaakt. Inmiddels hebben wij verschillende ziekenhuis gesproken, maar niemand wil ons helpen met de echo. Er wordt ons verteld dat draagmoederschap in Nederland verboden is en artsen niet mee mogen werken. Deze informatie klopt niet, weer blijkt dat medici in Nederland niet weten wat de regels zijn. De NVOG heeft haar standpunt afgelopen zomer aangepast en ook zijn er wettelijk geen beperkingen. Waarom wij niet worden geholpen is voor ons een raadsel, het lijkt wel of men ons niet wil helpen? Kortom, als jullie iemand kennen die ons (verder) kan helpen of heb je tips, laat het ons weten. Wij geven niet op, want het kan niet zo zijn dat onze droom stagneert vanwege een echo!

Update 11-11-2016 12:51
Wij hebben mega veel berichten ontvangen met de meest uiteenlopende tips en adviezen. Met behulp van jullie en in het bijzonder Sara Coster kunnen wij nu melden: Het is gelukt! In Amsterdam hebben wij een gynaecoloog gevonden die ons gaat helpen!