Mood swings

De titel van de blog, mood swings, zegt eigenlijk precies wat er momenteel gaande is. De emoties slingeren van links naar rechts en dat heeft alles te maken met het eerste bezoek aan Create afgelopen donderdag. De Wifi in ons appartement was niet stabiel, vandaar de vertraging van dit bericht.

Oké, wij hebben het dus over afgelopen donderdag, tussen 08.00 en 10.00 uur moest Germaine zich voor de eerste keer melden bij Create IVF hier in Toronto. Onze arts, dokter Baratz, bleek met vakantie te zijn en werd waargenomen door dokter Glass. Het gaat er anders aan toe dan wij in Nederland gewend zijn. Je komt binnen bij de kliniek tussen de opgegeven tijd, je schrijft je naam op de lijst van de betreffende arts. Er moest ook bloedonderzoek gedaan worden en een echo, voor beide ingeschreven op een aparte lijst. Vervolgens is het wacht tot je naam wordt omgeroepen en je aan de beurt bent. Tijdens ons traject worden wij begeleid door een casemanager/ zuster, in ons geval Anya. Tijdens het wachten kwam zij naar ons toe om de laatste stand van zaken door te spreken en er moesten nog een aantal contracten worden getekend.

Vrij snel werd Germaine geroepen voor het bloedonderzoek en ter gelijke tijd werd ze geroepen voor de echo. Eerst bloed geprikt en vervolgens zijn Germaine en Mark naar de onderzoekskamer gegaan voor de echo. Intussen hebben wij de kinderen van Germaine en Mark vermaakt in de wachtkamer. Alles verliep zeer voorspoedig, binnen het half uur was alles gedaan en begon het wachten op de arts. Wachten lijkt altijd lang te duren, maar hebben zeker anderhalf uur moeten wachten. De arts had geen goed nieuws. Volgens dokter Glass was het baarmoederslijmvlies niet dik genoeg, haar advies was terugkomen over 3 dagen (zondag) en als het dan wel goed is beginnen met injecties. Het zou betekenen dat de terugplaatsing op zijn vroegst de 20e plaats vindt terwijl wij de 17e naar Nederland vliegen waar wij de 18e landen. Tijdens ons eerste bezoek aan Create in februari is een tijdlijn uitgezet en aan de hand daarvan zijn de tickets geboekt, het was dan ook behoorlijk frustrerend dat destijds geen rekening is gehouden met een dergelijk scenario. Dit hebben wij ook geuit, maar de persoon met wie dit in februari is besproken werkt niet langer meer bij Create, de huidige casemanager snapte ook niet waarom wij zo snel terug vliegen. In elk geval veel problemen en emoties en hoe kan dit worden opgelost? In het gesprek met dokter Glass is besloten over te gaan op een andere vorm van medicatie, niet langer in tablet vorm maar met pleisters. De dosis werd opgevoerd en dan zouden wij vrijdag nog een keer langs moeten komen voor dezelfde onderzoeken en hopen op een wonder. Als het baarmoederslijmvlies op vrijdag wel dik genoeg zou zijn kon er gestart worden met de injecties (6 dagen) en dan is de terugplaatsing op de 17e. Met deze woorden verlieten wij Create.

Germaine, Mark en de kids zijn Toronto gaan verkennen en wij zijn naar een park gewandeld om deze nieuwe tegenslag te verwerken. In het park hebben wij alle opties en mogelijkheden met elkaar besproken. Als de terugplaatsing inderdaad pas de 20e plaats kan vinden betekend het omboeken van tickets, een langer verblijf, enz. In de jaren dat wij bezig zijn met onze grote wens hebben wij ups-and-downs gehad en elke keer lukte het om positief te blijven en door te gaan. Deze keer was het anders, in de afgelopen weken is er een opeen schakeling van teleurstellingen (veel minder eitjes dan verwacht, van de 11 eitjes konden er maar 6 bevrucht worden, 1 bevruchting is niet gelukt en van de 5 bevruchte eitjes heeft maar 1 eitje het gered). Er is maar één kans om onze wens in vervulling te laten gaan. Als het met deze embryo niet lukt, is het over en uit tenzij wij nog eens 25.000 tot 35.000 euro bij elkaar weten te krijgen. Het zou allemaal heel anders geweest zijn als er meer eitjes en embryo’s geweest zouden zijn. Kortom een dag die vol hoop en spanning begon eindigde in verdriet en teleurstelling.

Aan het einde van de dag liepen wij door Toronto en werden gebeld door Create. Anya had de uitslagen bekeken en was het niet eens met de bevindingen van dokter Glass. Anya heeft dokter Baratz gebeld (ondanks dat hij op vakantie is) en de resultaten van de onderzoeken met hem besproken. Beide waren het er over eens dat het baarmoederslijmvlies wel degelijk binnen de goede marge valt. De dikte van het baarmoederslijmvlies is aan de lage kant van de veilige marge, maar binnen de marge die het nu zou moeten zijn. Wij werden gevraagd om per direct naar Create te komen aangezien Germaine vandaag nog moest beginnen met injecties en nieuwe medicatie. Dankzij Anya ziet de dag er nu opeens heel anders uit! Eenmaal bij Create hebben wij gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren en haar antwoord was simpel: ‘Elke arts heeft zijn eigen mening en werkt met een ander protocol’. Gelukkig heeft Anya dokter Glass gepasseerd en onze eigen dokter gebeld. Wij hebben een heel pakket aan medicatie ontvangen en instructies voor de komende dagen. Zondag is dokter Baratz weer aanwezig bij Create en dan hebben wij een afspraak met hem. Waarschijnlijk wordt er zondag wederom bloed geprikt en een echo gemaakt om de huidige dikte te bekijken. De terugplaatsing staat nu onder voorbehoud dus toch gepland op de 16e. Dokter Baratz zal zondag het verlossende woord geven. Voorzichtig ontstaat er weer een kleine glimlach op ons gezicht.