Gebruik jouw recht, laat je stem horen

Vandaag is een belangrijke dag in Nederland, wij hebben vandaag het recht om onze stem te laten horen. Als we de media mogen geloven is de opkomst voor de tweede kamer verkiezingen hoger dan tijdens de vorige verkiezingen. Wij hebben gestemd op Vera Bergkamp van D66 om het feit dat deze partij, en in het bijzonder Vera, zich inzet voor de belangen van LHBTI-ers in Nederland (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseksueel).

Heb je nog niet gestemd omdat je nog twijfelt? Wij gaan je zeker niet verplichten, maar maak gebruik van jouw recht om je stem te laten horen. Op 7 maart hebben een aantal partijen het ‘regenboog stembusakkoord’ getekend. In dit akkoord staan 8 beloften waar de getekende partijen zich voor zullen inzetten tijdens de komende regeringsperiode. De 8 beloften zijn:

 1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd zodat LHBTI-discriminatie verboden is.
 2. Er komt een meerouderschapswet.
 3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand.
 4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen.
 5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft.
 6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd.
 7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
 8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet

Helaas is draagmoederschap niet opgenomen in het akkoord, maar meerouderschap wel. Zowel meerouderschap als draagmoederschap zijn onderwerpen die door de staatscommissie ‘Herijking Ouderschap’ zijn onderzocht. Er ligt een rapport klaar met aanbevelingen om de wetgeving in Nederland aan te passen. Wij proberen met onze documentaire ‘Het zaad en de 11 eitjes’ het rapport een duwtje in de goede richting te geven. Hopelijk gaat de nieuwe regering met het rapport aan de slag en wordt draagmoederschap mogelijk in Nederland. Wie er komende jaren gaan regeren heb je zelf in de hand, je doet er goed aan om te stemmen op één van de partijen die het regenboog stembusakkoord hebben getekend:

 • VVD
 • PvdA
 • D66
 • SP
 • GroenLinks
 • 50PLUS
 • Partij voor de Dieren
 • Artikel 1

Partijen die niet hebben getekend voor dit akkoord zijn: CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en DENK. Kortom heb je nog niet gestemd, het kan nog tot 21 uur vanavond!