Fantastische premièredag!

Gister was het eindelijk zover, de dag dat onze film ‘Het zaad en de 11 eitjes’ in première ging. Ruim 1,5 jaar heeft Julia (Bosch film) ons met haar camera gevolgd en wat is het resultaat fantastisch geworden!

De middag werd geopend door de presentator van deze middag ‘Christian Seijkens’ met het toepasselijke lied ‘Anders dan anderen’ (origineel van André van Duin). Het geeft weer dat het niet uitmaakt wie of wat je bent en daardoor is het een mooie inleiding van deze middag.

Vervolgens sprak Sara Coster (bestuurslid stichting Meer dan gewenst) over haar kinderen die zij met twee papa’s opvoed, haar rol als wensoudercoach en hoe zij tot het idee kwam om een film te laten maken over draagmoederschap. Marc Faber vertelde over het oprichten van de wensvader bijeenkomsten bij stichting Meer dan gewenst. Hij vertelde ook over zijn wens om papa te worden en dat is gelukt met twee Amerikaanse draagmoeders.

 

De derde en laatste spreker van deze middag was Aleid Wolfsen (voorzitter van staatscommissie Herijking ouderschap). Hij vertelde over het rapport dat de staatscommissie heeft uitgebracht en welke aanbevelingen er zijn gedaan aan de tweede kamer. De commissie heeft zich gericht op meervoudig ouderschap en draagmoederschap in Nederland waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. Mooi om te horen dat het rapport en de aanbevelingen zo uitgebreid zijn en laten wij hopen dat de nieuwe regering het rapport niet te lang laat liggen.

 

Na de sprekers was het zover, het moment waarop 250 mensen in de zaal hebben gewacht, Het zaad en de 11 eitjes werd voor de allereerste keer vertoond. De 64 minuten durende film neemt de kijker mee in onze wens om samen papa te worden. Julia is overal bij betrokken geweest, van de afwijzingen bij Nederlandse klinieken tot de plaatsing van het embryo bij Germaine in Canada. Tijdens de film was het knisperen van zakdoekjes met regelmaat te horen en na afloop bleek heel was mascara te zijn uitgelopen. Op meerdere momenten gingen lachsalvo’s door de zaal, maar er waren ook momenten dat je een speld kon horen vallen en dat zorgt voor een mooi evenwicht in de film. Na afloop van de film was er een minuten durende staande ovatie met zeer veel positieve reacties.

 

Na afloop van de film was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Julia, Germaine, Mark en ons met aansluitend een borrel in de foyer. Het was een geweldige ervaring en ontzettend bijzonder! De eerste vertoning zit erop, het premierepubliek was zeer lovend. Op naar alle vertoningen die nog volgen door het hele land en de Tv-uitzending 21 maart om 22.55 op NPO2! Komende vrijdag is Het zaad en de 11 eitjes voor het eerst te zien voor een ieder die wil komen tijdens de roze filmdagen in Amsterdam. Zaterdag wordt de film vertoond bij Meer dan gewenst en zij organiseren aansluitend een wensvader bijeenkomst.

Foto’s: VI-Photography
F
ilm website: Hetzaad.nl